Data actualizării și afișării pe site a politicii de confidențialitate și de cookie-uri: 23 06 2023.

 1. INFORMAȚII DESPRE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONȚINUTUL PREZENTEI POLITICI

Asociația „Happy Minds”, persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul în București, str. Olteniei nr. 55, sector 1, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 98/19.11.2014, cod de înregistrare fiscală 34411787, reprezentată legal prin dna. Crețescu Yolanda-Raluca – Președinte și psiholog cu drept de liberă practică (denumită și “Asociația” sau „Operatorul”) este operatorul datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului https://happyminds.ro (denumit și „website-ul”), liniilor telefonice și adreselor de e-mail aparținând Asociației.

În cadrul prezentei Politici de confidențialitate și de cookie-uri (denumită și „Politica”), sintagma „date cu caracter personal” are semnificația prevăzută în legislația aplicabilă și se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia (denumite și „Datele”).

Întrucât protecția datelor cu caracter personal reprezintă o obligație fundamentală ce incumbă Asociației, aceasta acționează cu cea mai mare diligență atunci când prelucrează astfel de Date, în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare și „RGPD”), precum și ale legislației naționale privind protecția datelor, între care Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

Politica are ca obiect confidențialitatea Datelor ce aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: vizitatorilor website-uluipotențialilor beneficiari ai / beneficiarilor serviciilor oferite de Asociație prin intermediul website-ului happyminds.ro și al liniilor telefonice de ajutorpersoanelor fizice care realizează donații în scopul sprijinirii activității desfășurate de Asociație, voluntarilorambasadorilorpartenerilor contractuali ai Asociațieipersoanelor fizice care contactează Asociația, precum și Datelor ce aparțin reprezentanților partenerilor contractuali și sponsorilor Asociațieipotențialilor angajați și / sau colaboratoripersoanelor care participă la cursuri de pregătire sau la evenimente organizate de sau cu implicarea Asociației și se aplică Datelor colectate prin intermediul acestui website, prin intermediul liniei telefonice Telverde, precum și Datelor pe care Asociația le colectează prin intermediul platformelor www.depreter.ro și www.paxonline.net și al adreselor de e-mail aparținând Asociației.

Politica cuprinde informații detaliate privind:

 • scopurile pentru care Asociația colectează și utilizează Datele;
 • temeiurile de prelucrare a Datelor;
 • categoriile de Date pe care Asociația le prelucrează;
 • sursa Datelor;
 • durata procesului de prelucrare a Datelor;
 • destinatarii Datelor (persoanele către care Asociația este posibil să dezvăluie Datele);
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi;
 • utilizarea cookie-urilor.
 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR, CATEGORIILE DE DATE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

 1. Atunci când utilizați website-ul
Scop Categorii de Date Temei
Interesul legitim al Asociației de a monitoriza activitatea pe website şi a asigura funcționalitatea acestuia. Adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraș), tipul de browser, sistemul de operare, data accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificări și identificare), timestamp, cerere/acţiune. Interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

 

De asemenea, website-ul utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în Cap. VIII de mai jos. Pentru utilizarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcționalității website-ului este necesar consimțământul dumneavoastră, pe care Asociația îl solicită la intrarea pe website. Opțiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, urmând instrucțiunile prezentate la Cap. VIII de mai jos.

 1. Atunci când vă creați un cont de utilizator
Scop Categorii de Date Temei
Administrarea contului de utilizator Website-ul este conceput, în special, pentru furnizarea serviciilor de consiliere psihologică, ceea se realizează doar dacă vă creați un cont de utilizator prin completarea formularului dedicat.

În cazul în care vă creați un cont de utilizator, Asociația va prelucra toate datele menționate în respectivele formulare şi furnizate direct de dumneavoastră (cum ar fi nume și prenume, username și parolă, adresă de e-mail).

Pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră, prealabile încheierii unui contract (art. 6 alin 1 lit. b din RGPD)

 

 1. Atunci când vă autentificați în contul de utilizator și folosiți instrumentele puse la dispoziție în cont (sunteți un potențial beneficiar / beneficiar al serviciilor psihologice oferite de Asociație)
Scop Categorii de Date Temei
Prestarea serviciilor de consiliere, testare și psihoterapie prin intermediul instrumentelor disponibile din contul de utilizator. Date de identificare (numele și prenumele, vârsta, sexul, precum și orice alte date furnizate de Dvs. în mod voluntar în contextul prestării serviciilor de consiliere psihologică), date privind sănătatea. Realizarea demersurilor de încheiere și executare a contractului de prestare a serviciilor de consiliere psihologică (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD);

Prelucrarea este necesară în scopuri legate de furnizarea de asistență medicală sau socială (art. 9 alin. 1 lit. h din RGPD).

Realizarea formalităților de înscriere în cadrul evenimentelor organizate de Asociație Date de identificare (nume, prenume), date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail) Prelucrarea este efectuată pentru realizarea demersurilor de încheiere și executare a contractului de prestare a serviciilor de consiliere psihologică (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD).
 1. În cazul în care sunteți potențial beneficiar / beneficiar al serviciilor psihologice oferite de Asociație prin intermediul liniei telefonice Telverde 0800 0800 20
Scop Categorii de Date Temei Observații suplimentare
Furnizarea serviciilor de informare, consiliere și suport cu privire la suferințele de natură psihologică. Nume și prenume, sexul, vârstă, adresa de e-mail, numărul de telefon, domiciliul, precum și orice alte Date pe care le furnizați Asociației în mod voluntar.

Anumite categorii de date vor putea face obiectul unor prelucrări ulterioare de către Asociație în scopuri statistice / în scopuri de cercetare științifică, Asociația având implementate măsuri tehnice și organizatorice necesare (de exemplu, pseudonimizarea) în scopul asigurării respectării drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

Interesul legitim al Operatorului pentru îndeplinirea misiunii Asociației, conform domeniului de activitate al Asociației (art. 6, alin, 1, lit. f din RGPD). Datele statistice ulterior obținute pot face obiectul prezentărilor în cadrul colocviilor, întrunirilor și studiilor științifice.
Înregistrarea  audio a convorbirii telefonice și folosirea acestor înregistrări în scopul furnizării serviciilor de informare, consiliere și suport cu privire la suferințele de natură psihologică. Înregistrarea convorbirii telefonice. Consimțământul dumneavoastră (art. 6, alin.1, lit. a din RGPD). Trans Tel Service S.R.L., entitatea care intermediază prestarea serviciilor, este responsabilă pentru prelucrarea datelor.
 1. În cazul în care realizați sponsorizări în scopul sprijinirii activității desfășurate de Asociație
Scop Categorii de Date Temei
Obținerea de mijloace materiale în vederea realizării obiectivelor Asociației Nume și prenumele, CNP, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, date bancare. Realizarea demersurilor de încheiere și executarea contractului de sponsorizare (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD).
 1. În cazul în care sunteți voluntar pentru realizarea misiunii Asociației
Scop Categorii de Date Temei
Facilitatea participării persoanelor fizice la activitățile de voluntariat organizate de Asociație și verificarea îndeplinirii condițiilor pentru dobândirea rolului de voluntar în cadrul Asociației. Nume și prenumele, sexul, data nașterii, CNP, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, informații privind studiile absolvite și pregătirea profesională, experiența anterioară. Realizarea demersurilor de încheiere și executarea contractului de voluntariat (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD), precum și interesul legitim al Asociației pentru realizarea misiunii asumate (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).
Desfășurarea de cursuri de instruire inițială, formare și pregătire profesională în domeniul de activitate al voluntarilor. Nume și prenumele, sexul, data nașterii, CNP, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail. Îndeplinirea obligațiilor legale decurgând din legislația privind reglementarea activității de voluntariat în România (art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD).
 1. În cazul în care sunteți ambasador depreHUB
Scop Categorii de Date Temei
Desfășurarea campaniilor de informare privind depresia și modurile de combatere a acestei boli, prin aducerea la cunoștința publicului a poveștilor persoanelor care s-au confruntat cu această boală. Nume și prenume, vârsta, numărul de telefon, adresa de e-mail, vocea, imaginea, localitatea de domiciliu, profesia, funcția și alte Date pe care le furnizați în mod direct în cadrul materialului audio / video / scris. Consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD).
 1. În cazul în care sunteți un partener contractual al Asociației
Scop Categorii de Date Temei
Menținerea relației contractuale și comunicarea cu dumneavoastră. Nume și prenume, date de contact Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului și respectiv executarea contractului la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD).
Prelucrarea Datelor ca obligație impusă de legislația pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care le puteți pune la dispoziția Asociației în mod direct, astfel cum acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii scopurilor. Obligație legală de cunoaștere a contractanților (art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD).
 1. În cazul în care contactați Asociația (prin intermediul formularelor de contact și de programare și / sau prin e-mail)
Scop Categorii de Date Temei
Menținerea relației contractuale și comunicarea cu dumneavoastră. Nume și prenume,  vârsta, sex, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct Asociației prin intermediul corespondenței prin e-mail. Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului și respectiv executarea contractului la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD)
Realizarea unei programări în vederea efectuării unui consult d specialitate Nume și prenume, vârsta, sex, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct Asociației prin intermediul formularului de programare. Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului și respectiv executarea contractului la care sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD)
Comunicarea informațiilor solicitate de persoana vizată Nume și prenume,  vârsta, sex, adresa de e-mail, precum și orice date pe care le furnizați în mod direct Asociației prin intermediul corespondenței prin e-mail/formularului de contact. Interesul legitim al Asociației pentru promovarea activităților pe care le desfășoară și atragerea de noi membri (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD)
 1. În cazul în care sunteți un reprezentant al unui partener contractual – persoană juridică sau al unui sponsor al Asociației
Scop Categorii de Date Temei
Gestionarea relației contractuale cu partenerul de afaceri/sponsorul. Nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția și poziția deținute în cadrul entității și alte date de contact. Interesul legitim al Asociației de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).
Comunicarea cu reprezentantul desemnat Nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția și poziția deținute în cadrul entității și alte date de contact. Interesul legitim al Asociației de a asigura gestionarea corespunzătoare a relației contractuale (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).
     
 1. În cazul în care sunteți un potențial angajat sau colaborator al Asociației
Scop Categorii de Date Temei
Desfășurarea procesului de evaluare în vederea ocupării unei anumite funcții în cadrul Asociației. Evaluarea calificărilor deținute de candidați pentru a putea ocupa o anumită funcție în cadrul Asociației. Numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu/reședință, date cu caracter personal incluse în CV-uri, date privind educația și formarea profesională, calificări profesionale, precum și alte date cu caracter personal care pot fi furnizate de către dumneavoastră în mod direct. De asemenea, putem utiliza și alte categorii de Date, conform notelor de informare specifice furnizate în acest context, dacă este cazul. Pentru a face demersuri înainte de încheierea contractului de muncă (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD).
 1. În cazul în care sunteți o persoană care participă la cursuri de pregătire sau la evenimente organizate de sau cu implicarea Asociației
Scop Categorii de Date Temei
Desfășurarea evenimentelor organizate de sau cu implicarea Asociației. Nume și prenume, vârstă, sex, imagini foto / înregistrări video și alte date cu caracter personal care sunt furnizate Asociației de dumneavoastră în mod direct sau de către organizatorul evenimentului la care ați participat, după caz. Interesul legitim al Asociației de a crește gradul de conștientizare cu privire la drepturile, libertățile și obligațiile cetățenești, conform misiunii Asociației și domeniului său de activitate (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).
 1. În cazul în care vă abonați la serviciul de newsletter
Scop Categorii de Date Temei
Transmiterea, în format electronic, a notele informative ale Asociației cu privire la activitatea desfășurată de aceasta, dar numai dacă v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare prin abonarea la newsletter. Nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care este posibil să le comunicați în mod direct. Consimțământul dumneavoastră expres (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD).

Vă puteți retrage acordul în orice moment, exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau prin transmiterea unei cereri în acest sens, folosind datele de contact arătate la Cap. VI de mai jos.

 1. SURSA DATELOR

În cazul în care, pentru realizarea activităților menționate mai sus în beneficiul dumneavoastră, este necesar ca dumneavoastră, în mod direct, să furnizați Asociației anumite Date, vă rugăm să comunicați toate categoriile de Date solicitate în scopurile menționate la Cap. II de mai sus. În cazul în care nu veți furniza Asociației Date corecte / complete, vă informăm că este posibil ca Asociația să nu fie în măsură să își desfășoare activitatea sau să vă presteze serviciile solicitate, în anumite cazuri nefiind deci posibilă încheierea contractului între dumneavoastră și Asociație.

Fără furnizarea datelor de autentificare nu veți putea folosi funcționalitățile contului. Asociația a configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicite volumul minim de informații de care are nevoie pentru a vă identifica și a putea beneficia de serviciile solicitate.

În cazul în care, pentru realizarea activităților menționate mai sus în beneficiul unor terți, dar la solicitarea dumneavoastră, este necesar a furniza Asociației Date aparținând respectivilor terți, vă rugăm să îi informați înainte a dezvălui Datele ce îi privesc, despre modul în care Asociația intenționează să prelucreze Datele, astfel cum se prevede în această Politică.

 1. DURATA PROCESULUI DE PRELUCRARE A DATELOR

Asociația va stoca Datele pe care le colectează și prelucrează potrivit prezentei Politici pe întreaga durată a contractului încheiat între persoana vizată și Asociație, precum și după încetarea contractului, în conformitate cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabilă la nivelul Asociației și cu obligațiile legale ce îi incumbă Operatorului.

În cazul în care Datele nu sunt prelucrate în contextul încheierii și respectiv executării unui contract, aceste Date vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării Datelor și pentru următoarele perioade de timp, fără însă ca enumerarea de mai jos să aibă un caracter exhaustiv:

 1. Datele asociate contului dumneavoastră sunt păstrate timp de 60 de zile de la data închiderii contului, cu excepția facturilor care sunt păstrate pentru durata menționată la pct. 3 de mai jos;
 2. Până la 3 ani pentru înregistrarea audio a convorbirii telefonice Telverde;
 3. 10 ani pentru documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, calculați de la data de 1 ianuarie a anului următor efectuării tranzacției;
 4. 3 ani pentru imaginile fotografice / înregistrările video realizate în contextul participării dumneavoastră la un eveniment organizat de sau cu implicarea Asociației;
 5. Finalul perioadei de recrutare, dar nu mai mult de un an de la data aplicării pentru un post în cadrul Asociației / de la data exprimării acordului cu privire la prelucrarea datelor pentru campanii de recrutare viitoare.
 1. DESTINATARII DATELOR

Deși, ca regulă generală, nu vom dezvălui Datele terților, este posibil să dezvăluim partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți / următorilor terți:

 • entităților care oferă Asociației servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (newslettere), furnizori de publicitate pe website, furnizori de sisteme IT, furnizorii de servicii de mentenanță și prestatorilor de servicii ai Asociației (inclusiv împuterniciților), în special cu scopul facilitării obținerii unor reduceri și avantaje decurgând din raporturile contractuale încheiate cu aceștia. O listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul website-ului, găsiți aceste informaţii în Cap. VIII de mai jos;
 • autorităților și instituțiilor publice, contabililor, auditorilor, avocaților și altor consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea Datelor, sau în cazul în care Asociației în incumbă o obligație legală în acest sens;
 • nutriționiștilor, consilierilor sportivi, specialiștilor în terapii alternative, psihiatrilor, precum și altor specialiști din domeniul sănătății, dacă v-ați exprimat consimțământul în acest sens;
 • publicului larg, prin publicarea de imagini fotografice / video înregistrate în contextul evenimentelor organizate de sau cu implicarea Asociației, pe website-urile happyminds.ro,  www.depreHub.ro,  adolescenti.depreHub.rowww.yolandacretescu.ro sau pe platforme sociale precum Facebook (detalii despre cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal pe această platformă găsiți aici).
 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

În temeiul dispozițiilor RGPD, aveți următoarele drepturi:

 1. dreptul de acces la datele personale – dreptul de a obține confirmarea că datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Asociație și, în caz afirmativ, să fiți la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 2. dreptul la rectificarea datelor personale – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal prelucrate;
 3. dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține ștergerea datelor personale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare (de exemplu, în cazul în care datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 4. dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, limitarea prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal care vă privesc;
 5. dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociație către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile tehnice și legale;
 6. dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele cu caracter personal care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale;
 7. dreptul de nu face obiectul unei decizii automate sau profilare suplimentara aferentă deciziilor automate – dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 8. dacă consimțământul Dvs. a fost necesar pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului;
 9. dreptul de a depune o plângere – aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), accesând site-ul dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor Dvs., vă rugăm să adresați cererea Dvs. scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail asociatiahm@gmail.com – în atenția dnei. Yolanda Crețescu, sau prin poștă, la adresa Str. Emanoil Porumbaru 31, ap.5, et.2, sector 1, București.

Asociația va trata orice cerere privind datele personale cu celeritate, urmând a fi informat(ă) în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs. cu privire la acțiunile întreprinse în vederea exercitării unuia sau mai multora dintre drepturile anterior enumerate. Cu toate acestea, termenul de o lună anterior menționat poate fi prelungit în cazuri bine justificate cu maxim două luni, ținând seama de complexitatea și de numărul cererilor primite, împrejurare în care veți fi informat(ă) în mod corespunzător în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dvs.

 1. DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE

În mod tradițional, Operatorul nu utilizează procesul decizional bazat exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În cazul în care folosiți instrumentele de evaluare și de tratament sau dezvoltare personală pentru simptome psihologice din cadrul website-ului www.depreter.ro / www.paxonline.ro / www.deprehub.ro, este posibil ca anumite instrumente să utilizeze forme de prelucrare automată a datelor prin evaluarea aspectelor personale referitoare la starea de sănătate, preferințele sau interesele personale, în urma cărora sunt generate decizii bazate pe algoritmii respectivelor platforme. În acest caz, aveți dreptul de a obține intervenție umană din partea Operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 1. COOKIE-URI

 1. CE SUNT COOKIE-URILE ȘI PENTRU CE SUNT FOLOSITE?

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe calculatorul sau dispozitivul mobil de pe care se accesează Internetul. Acesta este format din două părți: nume și conținut/valoare.

Durata de viață a unui cookie este limitată, putând varia semnificativ în funcție de scopul plasării. Astfel cum veți putea observa mai jos, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o sesiune (cookie-uri de sesiune) și nu sunt salvate după ce utilizatorul închide website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt salvate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul reaccesează site-ul respectiv (cookie-uri persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment, din setările browserului.

Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat cu serverul web respectiv.

Pe lângă Cookie-urile proprii, ce sunt setate pe website de către deținătorul acestuia, Asociația folosește și Cookie-urile terţe, ce sunt setate de terți. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, reglementările legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale titularului website-ului.

Asociația utilizează cookie-uri necesare pentru a asigura funcționarea corectă a website-ului (de exemplu, pentru a reține faptul că vizitatorul s-a conectat în cont). Aceste cookie-uri sunt active în mod automat, iar pentru funcționarea lor nu este necesar acordul vizitatorului.

Suplimentar, Asociația utilizează cookie-uri de statistică / analiză, prin intermediul cărora deținătorul unui website înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu website-ul prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim. Acest tip de cookie-uri face ca experiența de utilizare a website-ului să fie la un standard ridicat și totodată permite măsurarea audienței, contribuind totodată la îmbunătățirea modului de funcționare a website-ului. Deși cookie-urile sunt niște identificatori unici, statisticile de utilizare a website-ului nu arată informații referitoare la persoane individuale. De asemenea, pentru a vă exercita dreptul de a nu fi urmăriți de Google Analytics, vă rugăm să vizitați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nu în ultimul rând, Asociația utilizează cookie-uri de profilare publicitară pentru a permite personalizarea publicității online. Acest mecanism este utilizat la scară largă în industria online, iar Asociația îl aplică cu scopul de a face posibilă îndeplinirea misiunii asumate și prestarea anumitor servicii folosind finanțările din publicitate. Întrucât aceste cookie-uri sunt plasate de servicii controlate de Asociație, iar nu de entitatea care îşi face publicitate, profilarea prin intermediul acestor cookie-uri este efectuată de Asociație în calitate de operator de date. Puteți opta să nu fiți profilat de Google în scop publicitar, accesând https://www.google.com/settings/ads.

 1. OPȚIUNILE UTILIZATORILOR PRIVIND COOKIE-URILE

Opțiunile privind cookie-urile sunt configurabile din cadrul website-ului. Puteți alege în orice moment nivelul dorit, cel implicit fiind de acceptare doar a cookie-urilor necesare.

Este important să rețineți faptul că dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-uri pot îngreuna vizualizarea și utilizarea anumitor secțiuni de conținut.

Oprirea cookie-urilor. Majoritatea browserelor de internet sunt configurate în mod implicit pentru a accepta automat cookie-urile. Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele de tip cookie sau pentru a alerta utilizatorul atunci când sunt trimise cookie-uri către dispozitiv. Toate browserele moderne oferă posibilitatea modificării setărilor privind cookie-urile. Puteți configura setările privind cookie-urile urmând instrucțiunile accesibile la următoarele linkuri:

Setări cookie în Internet Explorer

Setări cookie în Mozilla

Setări cookie în Safari

Setări cookie în Chrome

 1. MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această Politică este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Asociația are dreptul de a modifica, atunci când este necesar, practicile de prelucrare a Datelor și de actualiza și modifica prezenta Politică în orice moment. Din acest motiv, pentru a fi la curent cu informații actualizate privind maniera în care Asociația vă prelucrează Datele, vă încurajăm să verificați periodic acest document.